പ്രവാസത്തിന്റെ പടികിടന്നു എത്തിയ പുത്രന് അച്ഛന്‍ ഖുബ്ബൂസിനെ പരിച്ചയപെടുത്തിയപ്പോള്‍!!!

ഒരു റിയാല്‍ മാത്രം മിന്നൊരു റിയാല്‍ മാത്രംമീ ...
പത്തിന്റെ പാക്കറ്റിനല്ലോ...

ഒരു പത്തു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടെകിലോടുമി ....
മാസത്തെ ഫുഡിന്റെ ചിലവേറെ മോനെ.

ഒരു വെള്ള നിറമുള്ള മൈതയാണെങ്കിലും ..
പുലിയാണീവനെന്നു അറിയുക നീ .

ഒരുമിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടേണ്ട മകനെ നീ .
വില തെല്ലു കൂടുമെന്നൊരു ശങ്കവേണ്ട

ഒരുകാലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണെങ്കിലും
എന്നുമൊരുപോലെ നമ്മുക്ക് പ്രിയമുള്ളവന്‍

Comments

 1. എവിടെയാ ഒരു റിയാലിന് 10 കിട്ടുന്ന കുബ്ബൂസ് !

  ReplyDelete
 2. ഇവിടെ കുബേരനും വിഭവം കുബൂസ്
  എന്നിരിക്കേ നമുക്കു മാത്രമെന്തേ....!

  ReplyDelete
 3. ഹ ഹ ഹാ... കുബ്ബൂസ് വിശേഷം അടിപൊളി. വട്ടപ്പോയിലിക്ക ഇനി ഖത്തറീന്ന് കുബ്ബൂസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമൊ ആവോ ?

  ReplyDelete
 4. വില തെല്ലു കൂടുമെന്നൊരു ശങ്കവേണ്ട ... അസ്സലായി..

  ReplyDelete
 5. ഗോതമ്പിന്‍റെകുബൂസില്ലേ ഹേ?

  ReplyDelete

Post a Comment

മിണ്ടിത്തുടങ്ങുവാന്‍ മടിവേണ്ട മഹിതരെ....
മണ്ടിനടകുന്ന വണ്ടിന്റെ മൂളലും...
പാറിപറക്കുന്ന ശലബത്തിന്‍ കൂട്ടവും...
വന്നു ചേര്‍നലുമീ പുഷ്പ ഭാഷ്പങ്ങളില്‍...
പകരുന്ന മാദകമധുവോന്നു നുണയുവാന്‍ ‍

Popular posts from this blog

അന്നും ഇന്നും

വിശപ്പ്‌ ...